Trách nhiệm xã hội

Chiến lược phát triển bền vững của FPT được xây dựng dựa trên sự đảm bảo hài hòa của ba yếu tố:

1 Phát triển kinh tế

2 Hỗ trợ cộng đồng

3 Bảo vệ môi trường

Do đó, cùng với việc đảm bảo sự tăng trưởng vững chắc về kinh tế, FPT cũng luôn chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng dựa trên chính thế mạnh công nghệ của mình và đảm bảo mang đến những lợi ích tốt nhất cho các bên liên quan.

Kết nối cộng đồng hạnh phúc

01. Chương trình Nâng bước em đến trường

Khởi động từ năm 2018, chương trình “Nâng bước em đến trường” xây dựng các cây cầu bê tông kiên cố tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tạo môi trường an toàn không chỉ cho trẻ em, mà còn nâng cao chất lượng sống, cải thiện an sinh xã hội tại mỗi địa phương. Tính tới năm 2022, 250 cây cầu kiên cố đã được xây dựng ở miền Tây, với sự chung tay của lãnh đạo các địa phương và người dân, đặc biệt là sự tham gia của đoàn viên thanh niên, nông dân các xã đóng góp hàng chục nghìn ngày công.

Kết nối cộng đồng hạnh phúc

01. Chương trình Nâng bước em đến trường

Khởi động từ năm 2018, chương trình “Nâng bước em đến trường” xây dựng các cây cầu bê tông kiên cố tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tạo môi trường an toàn không chỉ cho trẻ em, mà còn nâng cao chất lượng sống, cải thiện an sinh xã hội tại mỗi địa phương. Tính tới năm 2022, 250 cây cầu kiên cố đã được xây dựng ở miền Tây, với sự chung tay của lãnh đạo các địa phương và người dân, đặc biệt là sự tham gia của đoàn viên thanh niên, nông dân các xã đóng góp hàng chục nghìn ngày công.

Kết nối cộng đồng hạnh phúc
01. Chương trình Nâng bước em đến trường

Khởi động từ năm 2018, chương trình “Nâng bước em đến trường” xây dựng các cây cầu bê tông kiên cố tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tạo môi trường an toàn không chỉ cho trẻ em, mà còn nâng cao chất lượng sống, cải thiện an sinh xã hội tại mỗi địa phương. Tính tới năm 2022, 250 cây cầu kiên cố đã được xây dựng ở miền Tây, với sự chung tay của lãnh đạo các địa phương và người dân, đặc biệt là sự tham gia của đoàn viên thanh niên, nông dân các xã đóng góp hàng chục nghìn ngày công.

Bảo vệ môi trường

FPT hiểu rằng bảo vệ môi trường là một trong những biện pháp cần thiết và phải thực hiện để góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững cho công ty nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng

  • Triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Trường Đại học FPT giúp giảm được 341.200kWh trị giá 500 triệu đồng và cắt giảm 19,2 tấn CO2 hàng năm.
  • Triển khai dự án Green IT giảm phát khí thải nhà kính và cắt giảm 255.00kWh điện năng với trị giá 300 triệu đồng hàng năm.

Tham gia bảo vệ động vật hoang dã

  • Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên kết hợp cùng hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã, chương trình tại Việt Nam (WCS) ký cam kết thực hiện Chương trình ‘Nói không với tiêu thụ động vật hoang dã’.
  • Tham gia chương trình ‘Nói không với sừng tê giác’ do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại VN (WWF) triển khai.

Các Giải Thưởng Trách Nhiệm Xã Hội