Tập đoàn Martin Phiên bản Hệ thống 12.0-20190329

Thông tin về Tập đoàn Martin instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Enterprise website builder
Dự án
Organize and schedule your projects
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Chat trực tuyến ở Website
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Lịch
Schedule employees meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Manage your online hiring process
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn