Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH TẾ GIÁO DỤC MARTIN
Tên tiếng Anh
Tên viết tắt
MARTIN EDUCATION ECONOMIC GROUP
Martin GrouP
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp 3303070388, đăng ký lần đầu ngày 17/04/2008
Vốn điều lệ 32.000.000.000đ (Ba mươi hai tỷ đồng)
Địa chỉ trụ sở chính

Số 246 Phan Chu Trinh,phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng  Nam, Việt Nam.

Điện thoại: (0235) 3 859888
Địa điểm trường Khu đô thị mới Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Website www.martin.vn
 
 

Mô hình tập đoàn