Odoo • Image and Text

Tầm nhìn

Trở thành một Tập đoàn Kinh tế - Giáo Dục hàng đầu của Việt Nam, xây dựng và kiện toàn một hệ thống Kinh tế - giáo dục hiện đại dựa trên những “Giá trị nhân văn - Phương pháp tiên tiến - Kiến thức hiện đại - Ứng dụng tức thời” nhằm biến ước mơ của đối tác thành hiện thực.
MƠ ƯỚC CỦA CÁC BẠN LÀ MỤC TIÊU CỦA NHÂN VIÊN!
HẠNH PHÚC CỦA CỘNG ĐỒNG LÀ MỤC ĐÍCH CỦA MARTIN!

Sứ mệnh

Tạo ra những sản phẩm thương hiệu Martin mang chất lượng quốc tế, những công dân toàn cầu thích ứng cao với cuộc đại cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần phát triển đất nước và mang lại giá trị cho cộng đồng. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Mục tiêu

Trở thành một Hệ thống Kinh tế-Giáo dục “Uy tín-Chuyên nghiệp-Chất lượng”, thương hiệu Kinh Tế-Giáo Dục Martin thuộc top 100 doanh nghiệp ngoài nhà nước lớn nhất Việt Nam. Đến năm 2025 sẽ có mặt khắp các tỉnh thành của Việt Nam và vươn ra quốc tế.